Top Definition
n)Is short for larchmont, a town in westchester county, which is right outside of NYC.
Matt: THE MONT BITCH.
viết bởi Konrad 10 Tháng tư, 2005
1. abbr LARCHMONT
2. Town in Westchester County, New York, population ~6000
3. Home of the coolest mother fuckers around
4. Where the parties dont stop till 6 in the mornin
Lets blaze in The Mont, then head straight to the bars in New Ro
viết bởi ABJ 21 Tháng ba, 2005
What someone calls Vermont when they are from there
I am from The Mont
viết bởi mattbrow97 07 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×