Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
A nickname commonly given to anyone with the last name Moynihan.
Chris Moynihan also goes by The Moyni.
viết bởi the-moyni 23 Tháng năm, 2009
15 1

Words related to The Moyni:

chris friend moynihan name nickname