tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The fetish of fornicating lambs at the edge of a cliff
Dan whilst drinking Australian wine, enjoys the mudgee appleton on warm summers day.
viết bởi Bondivet 30 Tháng mười hai, 2011