tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The urinal.
Man 1: Off to the Pissy to have a drizzle?
Man 2: That's quite right, would you join me?
Man 1: I think I will!
viết bởi Hippononymous 12 Tháng mười, 2011