tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Da King
Whoa man what are u Shawn Klein
viết bởi Not Shawn Klein 21 Tháng năm, 2003