tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a swedish mistress that lives in the sewers of imitation China Town
The She says...
viết bởi Alex 14 Tháng ba, 2003