tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Slang for a gun, usualy a semi auto pistol or revolver.
"Man, I swear to god Im bout to buss the tool on this nigga"
viết bởi be quiet 19 Tháng mười hai, 2008