tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
A mystical legend that doesn't exist... unlike unwritten rules.
Not dating your best friends ex boyfriend... no "the chick code", just you don't do it.
viết bởi Sarah Bieber 30 Tháng tư, 2010