tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Another name for captain falcon
Man the falconator is OP!
viết bởi Tadman 15 Tháng mười, 2012