tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The Games is over
Kate Smith (the fat lady) singing at the end of the Flyers game.
viết bởi kioran 14 Tháng sáu, 2012