tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Nick-name for Kevin Garnet

See Also: MVP
The Big Ticket is on fire it's no wonder why he's the MVP
viết bởi Jesus Pimp 28 Tháng mười, 2004

Words related to The Big Ticket

kg 21 kevin garnett mvp the kid