tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When you fuck a girl up the asshole and vagina at the same time and lift her up.
She got The Roman Chair by Bob and Steve.
viết bởi McBallsack 30 Tháng tám, 2008