Top Definition
An agreement between individuals to not discuss publicly events, conversations, or happenings they have shared in common. Applies to nights out, parties, business meetings, conversations, etc. Can be heard expressed as "What happens here, stays here."
We must keep this discussion between us. I am asking you to apply "The Vegas Rule" on this one. You know... "What happens here, stays here."
#the vegas rule #what happens in vegas stays in vegas #what happens here #stays here #confidentiality #discretion #keeping a secret #secrets #hush #whhsh
viết bởi admancorb 10 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×