Top Definition
Young man. Generally with masculine scent that lasts all day. The 3rd man. Has dinosaur qualities. Hungry.
TheEndruu got a 73 out of 76 on his English speach.
viết bởi Andrew Kinning 06 Tháng năm, 2003
Button Fiend. Fond of Horsey noises. Lover of Seinfeld.
TheEndruu will never love me, for I do not love Seinfeld.
viết bởi Saddened Soul 13 Tháng tám, 2003
One who tries to be funny, often without success.
TheEndruu told a joke, the joke left something to be desired: Funny.
viết bởi Davey 15 Tháng bảy, 2003
Usually a person who likes meg ryan. Likes gay bands.
TheEndruu is in Mr.Nynas's class.
viết bởi ________ 07 Tháng năm, 2003
someone who stays up all night looking at porno and denies it to there mom!
TheEndruu in love with a bootyfull women needs pleasure
viết bởi shaullet 15 Tháng sáu, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×