tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
He is an individual who plays in FearPvP and is often called a hacker because of his uber 1337 skills.
OMG! TheEvilSpy HACKS!
viết bởi FearPvP 07 Tháng chín, 2012