tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
A.k.a GoRoN.
Big sexy rocky creature that eats rocks/small people.
TheGoRoN just pwned your ass.

That GoRoN is making love to your leg.
viết bởi thegoron 25 Tháng một, 2004