tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The most badass mother fucker... ever, period.
Bow down.
That is so Theava.
viết bởi Zach Brown 06 Tháng mười một, 2003