tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Tercheesa's sister, also called "Fifi" (pronounced Fee Fee)
Thee Thee, Tercheesa and Horseshit Breath eat like troopers!
viết bởi Zuger 24 Tháng sáu, 2003