tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A dick that is VERY long, but VERY thin
An example of a Theener:
a dicks width is 1/2 in. and its length is 12 in.
viết bởi Da Boss2558 12 Tháng mười hai, 2008