tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Dank ass bitch.
Wow, that chick is a fucking therasa.
viết bởi justhereforthewisdom 17 Tháng tư, 2013