tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A really, really gay person.
Scorn OOC: Theratule is such a fag.
viết bởi TEH FAGXORzZZ 29 Tháng mười, 2003