tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A mix between Thanx and Ew.

Alternatively: Thewks (Thanks and Ew)
Guy: I'd do you in the butt. You're so beautiful

Girl: Thewx?
viết bởi CoinedByS&J 24 Tháng sáu, 2010