tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
a reference to Thirsty Thursday
Yo man you getting your drink on this Thirsday
viết bởi jermdemolaw 26 Tháng hai, 2009