tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
adj: sexy, beautiful, stylish, fashionable.
Those shoes are so thomya.
viết bởi Clarksvegasgirl 22 Tháng chín, 2011