tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Means being high or drunk
Example: Man we went to this party and got hella Thouchy
viết bởi Probay 10 Tháng tám, 2010