tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Thraga aka Thraki is used to describe dirty brick weed, like brown shit, as bad as it gets..
Yo son did you cop any buds?

Yeah B but i got burnt the shit is straight Thraga.

or

Damn bro why you always smokin that Thraki?
viết bởi Kasheed Wallace 22 Tháng năm, 2011