tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
-noun

-an emotionally and sexually intimate relationship between three persons.

Man my threelationship is going great.

Isn't it rough, 3 guys in a relationship?

viết bởi Eric Stevens 12 Tháng mười hai, 2007