tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Totally flaming like a blazing star shooting across the sky GAY!!! Derived from C-3PO from STAR WARS
That Threepio just showed me his choad!
viết bởi Cosmic Dave 28 Tháng mười hai, 2002