tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Three-some. 3 people having sex together at the same time.
Sarah, Susan and I had a threezie last night, so legit.
viết bởi Hooliganadam 18 Tháng mười một, 2010