tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Attractive woman who dances slutishly, similar to a stripper
Dammmmnnn, look at that girl throwin judy!
viết bởi Luke Duke (412) 19 Tháng tám, 2008

Words related to Throwin Judy

judi judish judy this girl is throwin judy