tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The female clitoris.
She certainly knows how to control my thumb pad.
viết bởi Xboxer 24 Tháng chín, 2010