tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
She certainly knows how to control my thumb pad.
viết bởi Xboxer 24 Tháng chín, 2010