tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
The skin between your thumb and pointer finger.
I don't think I'd ever get my thumb-gina pierced. It's too sensitive.
viết bởi GreattScott 03 Tháng mười một, 2013