Top Definition
A demure, petite female with fairy like features - pretty, bubbly.
She's a proper little pocket rocket that Thumbelina!
viết bởi rampant lion 09 Tháng chín, 2016
Thumbelina means GIRL who likes your status on Facebook.

Thumbelino means BOY who likes your status on Faceboook.
Add 's' for plural.
Your status : "I heart my girl till the E.N.D. !"
(Sarah Jones and Mike Davis like your status)
Your comment : "Thank you vo liking my status, Thumbelina and Thumbelino
viết bởi H-Million 01 Tháng bảy, 2010
Placing one's thumb into any female orafice and twisting.
Dude, smell my thumb! I gave her the ol' Thumbelina all night!
viết bởi Kerri and Kevin 17 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×