tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
AWESOMENESS; someone who is awesome
perfection: Thushani Ratnarajah
viết bởi Lovely Boots 02 Tháng hai, 2010