Top Definition
aka: TDWP (The Devil Wears Prada)

people can't be botherd typing The Devil Wears Prada so they just say tdwp.

but what about when you're in a convosation and you can't be botherd to say The Devil Wears Prada? well you simply say TiDWoP.

besides, even if you say tdwp, it still sounds like TiDWoP

also, noone really wants to say tee-dee-double yew-pee baha >.<
boy 1: Hey foolio, have you heard that band tdwp?
boy 2: hey, i think you mean TiDWoP. makes much more sense. and yes, they are rad.
viết bởi SATH! 28 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×