tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
TigerWoods' male enhancement formula that really works!
Man I wish I could get my hands on a bottle of that Tiagra stuff.
viết bởi Guido1 28 Tháng mười hai, 2009