Top Definition
A penis: the size of which is comparable to the popular candy called "Tic Tacs". When seen by a person of the female gender the mood is normally killed.
---- about this big!

Girl: Man Justin Bieber must have a tic tac dick!
viết bởi BROOM DICK TITS! 18 Tháng mười hai, 2010
A guy with a dick the size of a tic tac. Never more than an inch.
Person 1: You have to see that
Person 2: See what?
Person 1: That guys dick
Person 2: Is it big?
Person 1: Fuck no. It's less than an inch
Person 2: Why would I want to see a tic tac dick?
Person 1: To make fun of it
Person 2: He's probably gonna stay a virgin for life
viết bởi trevs123 18 Tháng năm, 2010
A man having a penis the size of a tic-tac.
That dude has a tic-tac dick.
viết bởi josh grier 09 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×