tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Gold Bond Medicated Powder (Green Bottle)
Need a pick me up, try a tic tac for the nut sack.
viết bởi LoudEgo 08 Tháng chín, 2004