tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
It means you gonna get ya jaw rocked.
"Tic Tacs and Iraq's" "whats that mean?" "it means you gonna get ya jaw rocked"
viết bởi redjesus 11 Tháng mười, 2011