tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
A trigger on a gun that is extremely sensitive. The trigger is so sensitive that it can go off with the slightest "tickle".
My man Lots has the jammy with the tickle trigger.
viết bởi Androck 31 Tháng năm, 2011