Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The act of a female tickling the underside of a man's gooch as she gives him head.
Last night my girlfriend gave me a tickle tuggler while my dog watched.
viết bởi Boner von Schnitzelheimer 17 Tháng một, 2011
2 0