tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
That means sex in the gay community.
I want to tickle your beard.
viết bởi just a little gay boy 05 Tháng sáu, 2013