tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Tiny demons that invade the inside of the penis and tickle them.
The ticklemen invade john's penis.
viết bởi mattixzking 05 Tháng chín, 2011