tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
nickname for Nickelback
Ticklesack s*cks? yes
viết bởi heva672012 07 Tháng sáu, 2012