tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The act of a nose tickle
"My nose is sooooo tickley right now Chase!"
viết bởi vulcan680 24 Tháng một, 2012