Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
The password on the computers in Portal after you type in login (username is cjohnson)
Username>cjohnson Password>tier3
Admin> Valve
viết bởi nosrednA .rM 24 Tháng năm, 2009
2 1