tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Big breast
Man that girl got some tig ol bitees!
viết bởi nikki 10 Tháng chín, 2003

Words related to Tig ol Bities

sniqule winks