tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
Where eveyone gets lucky!!!
I nailed that high school chick at the Holiday Inn Tiki Hut.
viết bởi EZP 26 Tháng mười, 2004
 
2.
A place where all th sex goes down!
viết bởi k&s 26 Tháng bảy, 2003