tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The female genitalia shaved clean (hairless).
Person 1: "Does the carpet match the drapes?"
Person 2: "I wouldn't know, I've got a tile foyer."
viết bởi Angel-eek 13 Tháng một, 2009