tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Getting murdered by a pro-lifer.
George Tiller got Tillered by a pro-lifer
viết bởi Lincoln's Wet Nurse 28 Tháng mười, 2013